Τι είναι η κάκωση νωτιαίου μυελού

Ο εγκέφαλος και ο νωτιαίος μυελός παίζουν βασικό ρόλο στον έλεγχο των σωματικών λειτουργιών. Η κάκωση νωτιαίου μυελού (ΚΝΜ) οδηγεί σε απώλεια ή μειωμένη λειτουργία των νεύρων, η οποία προκαλεί μειωμένη κινητικότητα ή αισθητικότητα. Οι κακώσεις νωτιαίου μυελού είναι ένας ευρύτερος όρος, ο οποίος αναφέρεται σε βλάβες στον νωτιαίο μυελό. Στις περισσότερες περιπτώσεις προκαλείται μόνιμη αναπηρία ή ως έναν βαθμό απώλεια της αισθητικότητας σε σημεία του σώματος που βρίσκονται κάτω από το ύψος της βλάβης. Το ποσοστό αναπηρίας εξαρτάται από την έκταση και το σημείο της κάκωσης.

Χρήσιμες πληροφορίες για την Κάκωση Νωτιαίου Μυελού

<h4>Προβλήματα ούρησης στην Κάκωση Νωτιαίου Μυελού</h4>
Περίπου το 80% των ατόμων με κάκωση νωτιαίου μυελού (ΚΝΜ) αντιμετωπίζει προβλήματα ούρησης.

<h4></h4>

Προβλήματα ούρησης στην Κάκωση Νωτιαίου Μυελού

Περίπου το 80% των ατόμων με κάκωση νωτιαίου μυελού (ΚΝΜ) αντιμετωπίζει προβλήματα ούρησης.

<h4>Πώς να διαχειριστείτε τα προβλήματα ούρησης</h4>
Υπάρχουν πολλοί τρόποι αντιμετώπισης των προβλημάτων ούρησης, είτε έχετε ακράτεια είτε επίσχεση ούρων.

<h4></h4>

Πώς να διαχειριστείτε τα προβλήματα ούρησης

Υπάρχουν πολλοί τρόποι αντιμετώπισης των προβλημάτων ούρησης, είτε έχετε ακράτεια είτε επίσχεση ούρων.

<h4>Προβλήματα εντέρου στην Κάκωση Νωτιαίου Μυελού</h4>
Πολλά άτομα με κάκωση νωτιαίου μυελού (ΚΝΜ) ενδέχεται να παρουσιάσουν δυσλειτουργία του εντέρου, γνωστή ως νευρογενές έντερο, και να έχουν μειωμένη ικανότητα να ελέγξουν το έντερό τους.

<h4></h4>

Προβλήματα εντέρου στην Κάκωση Νωτιαίου Μυελού

Πολλά άτομα με κάκωση νωτιαίου μυελού (ΚΝΜ) ενδέχεται να παρουσιάσουν δυσλειτουργία του εντέρου, γνωστή ως νευρογενές έντερο, και να έχουν μειωμένη ικανότητα να ελέγξουν το έντερό τους.

<h4>Πώς να διαχειριστείτε τα προβλήματα εντέρου</h4>

<p>Τα άτομα με κάκωση νωτιαίου μυελού είναι σημαντικό να φροντίζουν το έντερό τους για την αποφυγή ακράτειας κοπράνων ή/και δυσκοιλιότητας.</p>

Πώς να διαχειριστείτε τα προβλήματα εντέρου

Τα άτομα με κάκωση νωτιαίου μυελού είναι σημαντικό να φροντίζουν το έντερό τους για την αποφυγή ακράτειας κοπράνων ή/και δυσκοιλιότητας.