Τι είναι η πολλαπλή σκλήρυνση;

Η πολλαπλή σκλήρυνση ή σκλήρυνση κατά πλάκας, είναι μια εκφυλιστική πάθηση που επηρεάζει το κεντρικό νευρικό σύστημα (την επικοινωνία μεταξύ του εγκεφάλου και του νωτιαίου μυελού). Αυτή η ελλιπής επικοινωνία μπορεί να επηρεάσει τη συμπεριφορά και τις σωματικές λειτουργίες.

Χρήσιμες πληροφορίες για την Πολλαπλή Σκλήρυνση

<h4>Προβλήματα ούρησης στην Πολλαπλή Σκλήρυνση</h4>
Πάνω από το 50% των ατόμων με πολλαπλή σκλήρυνση θα αντιμετωπίσουν προβλήματα ούρησης. Τα συμπτώματα μπορεί να διαφέρουν από άτομο σε άτομο.

Προβλήματα ούρησης στην Πολλαπλή Σκλήρυνση

Πάνω από το 50% των ατόμων με πολλαπλή σκλήρυνση θα αντιμετωπίσουν προβλήματα ούρησης. Τα συμπτώματα μπορεί να διαφέρουν από άτομο σε άτομο.
<h4>Πώς να διαχειριστείτε τα προβλήματα ούρησης</h4>
Είναι σημαντικό να αναφέρετε στον θεράποντα ιατρό σας τα συμπτώματα που σχετίζονται με την ούρηση, έτσι ώστε να βρεθεί ο κατάλληλος τρόπος αντιμετώπισής τους. Τα προβλήματα ούρησης μπορούν εύκολα να αντιμετωπιστούν ανάλογα με τα συμπτώματα που εμφανίζετε.<br />
 

Πώς να διαχειριστείτε τα προβλήματα ούρησης

Είναι σημαντικό να αναφέρετε στον θεράποντα ιατρό σας τα συμπτώματα που σχετίζονται με την ούρηση, έτσι ώστε να βρεθεί ο κατάλληλος τρόπος αντιμετώπισής τους. Τα προβλήματα ούρησης μπορούν εύκολα να αντιμετωπιστούν ανάλογα με τα συμπτώματα που εμφανίζετε.
 
<h4>Προβλήματα εντέρου στην Πολλαπλή Σκλήρυνση</h4>
Η λειτουργία του εντέρου μπορεί να επηρεαστεί από την πολλαπλή σκλήρυνση με αποτέλεσμα να αυξάνεται ο κίνδυνος εμφάνισης δυσκοιλιότητας ή/και ακράτειας κοπράνων.

Προβλήματα εντέρου στην Πολλαπλή Σκλήρυνση

Η λειτουργία του εντέρου μπορεί να επηρεαστεί από την πολλαπλή σκλήρυνση με αποτέλεσμα να αυξάνεται ο κίνδυνος εμφάνισης δυσκοιλιότητας ή/και ακράτειας κοπράνων.
<h4>Πώς να διαχειριστείτε τα προβλήματα εντέρου</h4>
Συνήθως τα προβλήματα εντέρου μπορούν να αντιμετωπισθούν με αλλαγές στις διατροφικές συνήθειες ή με την κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή. 

Πώς να διαχειριστείτε τα προβλήματα εντέρου

Συνήθως τα προβλήματα εντέρου μπορούν να αντιμετωπισθούν με αλλαγές στις διατροφικές συνήθειες ή με την κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή.